Điều kiện cần và đủ để các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp

.
Nguồn: doanhnhansaigon.vn